Контактирајте нас

Посетите нас

Дирекција

Стеван Мићић - директор
Телефон: +381 11 24 14 120
stevan.micic@abaconsult.rs

Хекторовићева 6
11000 Београд, Србија

Тел/факс: +381 11 38 07 224
Телефон: +381 11 38 07 216

office@abaconsult.rs

Биро

Татјана Мићић - директор бироа
Телефон: +381 11 24 55 126
tatjana.micic@abaconsult.rs

Тел/факс: +381 11 38 07 224
Телефон: +381 11 38 07 216

office@abaconsult.rs