Новости

Ретроспективна изложба „Архитекта Стеван Мићић-ОПУС 40“

Септембар 2015. године

 

Свечано отварање ретроспективна изложбе „Архитекта Стеван Мићић - ОПУС 40“  одржано је 3. септембра 2015. године у галеријском простору Куће легата у Кнез Михаиловој бр. 46 у Београду. На отварању су говорили: арх. Бранко Бојовић, арх. Драгомир Ацовић, проф. арх. Александар Стјепановић. Изложба је трајала у периоду од 3. до 25. септембра 2015. године.

 

Ретроспективна изложба „Архитекта Стеван Мићић - ОПУС 40“ представља својеврсни историографски осврт на градитељски опус једног од најпродуктивнијих домаћих градитеља с краја 20. и почетка 21. века у Србији чија су дела током четири деценије (1975-2015) необуздане стваралачке енергије обележила различите стилске пермутације у домаћој архитектури. Основна концепција поставке подељена је на три основна садржаја: Урбанизам, Архитектура и Ликовни опус.

 

Пројекти, конкурсна решења, студије и реализована градитељска остварења архитекте Стевана Мићића (1951) у Србији и иностранству била су приказана на преко 60 паноа који методолошки представљају најзначајнији део изложбене поставке. Такође, макете укупно дванаест пројеката приказаних и на паноима биле су приказане широј јавности као драгоцена допуна изложбе.

По свему посебан садржај изложбе, представља поставка Ликовног опуса који истиче аналитички менталитет аутора, његову радозналост, сталну потрагу за новим могућностима преобликовања стварности и бескомпромисно инсистирање на лепом. Осврт на ликовно стваралаштво Стевана Мићића приказан је на преко стотину оригиналних ликовних остварења рађених у различитим ликовним техникама
бакрописа, пастела, угља, темпере, комбинованим техникама и др.

Изложба је први пут свеобухватно и методолошки уједначено приказала комплетан уметнички опус
 архитекте Стевана Мићића кроз пажљиво осмишљену концепцију поставке која подстиче посетиоце на потрагу за скривеним значењима архитектуре.

 

 

30. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ

Mарт 2008. године

 

Признање у категорији „Урбанизам“ фирми „ABA CONSULT“ за Синтезну урбанистичку студију трансформације локације фирме „БРОДОГРАДИЛИШТЕ БЕОГРАД“ на Новом Београду


Pуководилац пројекта:
Стеван Мићић, дипл. инж. арх.

 

Ауторски тим:
Сањин Грбић, дипл.инж.арх.
Татјана Мићић, дипл.инж.арх.
Ивана Јовановић, дипл.инж.арх.
Јелена Милутиновић, арх.

 

Сарадници:
„ЕХТИНГ“, д.о.о.
„ЕКО - ТОК“, д.о.о.
Др. Ратко Салатић, дипл.инж.грађ.
Светозар Теофиловић, дипл.инж.саоб.
Драган Секуловић, дипл.инж.маш.
Александар Јевтић, дипл.инж.маш.

 

Имајући у виду да је предметна локација једна од најизазовнијих и захтевнијих на територији ГП Београда, неопходно је израдити што више експертских истраживања и специјалистичких студија, како би експлоатација локације била најрационалнија за град, кориснике и инвеститора. Предметна локација се налази на територији Општине Нови Београд, припада левој обали Саве и зони сремско - савског приобаља.

 

Са аспекта саобраћаја, локација је дефинисана Улицом Јурија Гагарина са северне стране, трасом будућег УМП-а са источне стране, реком Савом са јужне стране и интерном саобраћајницом ка Топлани „Нови Београд“ са западне стране.

 

Трансформација предметне локације као будуће садржаје дефинише становање (или као цео блок или у комбинацији са пословањем у приземљима и анексима стамбених објеката) и пословање (по истом принципу). Један од најатрактивнијих будућих садржаја  је планирана марина на акваторији приближне површине 30 000м2.

 

Програмско – волуметријским испитивањем могућности изградње предложени објекти су или слободностојећи или повезани заједничким анексима, тако да у средишту блока остају уређене зелене и парковске површине као потенцијални простори за рекреацију, спорт, дечија игралишта и сл.

Динамичност локације је успостављена променама спратности објеката и самих садржаја, уз поштовање основних урбанистичких и пројектантских принципа.