Фирма ABA Consult

ABA Consult, предузеће за пројектовање, извођење, инжењеринг и консалтинг, основано је у Београду 2006. године као друштво са ограниченом одговорношћу како у земљи тако и у иностранству. Главни део његовог кадра чине висококвалификовани стручњаци са дугогодишњим искуством у области архитектуре и урбанизма.

Специфично деловање у области инвестиција, афирмација запослених архитеката и велики број признатих и награђених подухвата отворило је могућности проширивања области услуга које ABA Consult пружа на тржишту, у првом реду на консалтинг услуге и услуге инжењеринга - организовања и инвестирања.

На основу својих квалификација, искуства и кадровског састава, ABA Consult комплетно покрива све фазе радова у високоградњи:

  • консалтинг у области просторног планирања и инвестиционих подухвата у урбанизму, грађевинарству и компатибилним областима деловања;
  • урбанистичко, архитектонско и остало пројектовање у високоградњи;
  • организацију и извођење инвестиционих радова;

У циљу комплекснијег савлађивања проблема у практичној примени, ABA Consult предузима сарадњу са Архитектонским факултетом Универзитета у Београду, и то у облику ангажмана професорског и научног кадра са Факултета и Института за архитектуру и урбанизам Србије.

Референтна листа реализованих објеката, архитектонских и урбанистичких пројеката, студија, као и освојених награда на јавним конкурсима, указују на квалитет и комплексност услуга које ABA Consult остварује и нуди. Водећи пројектант овог предузећа, арх. Стеван Мићић, представља данас једног од најзначајнијих београдских градитеља.

НАША ВИЗИЈА

Тежимо да се афирмишемо као водећи глас у области архитектуре и грађевинарства који ће својим интегритетом, мулидисциплинарним знањем и јединственим приступом допринети квалитетнијој комуникацији између између клијената и архитеката. Верујемо да је квалитетна комуникација кључ сваког успеха!

ABA Consult Logo

НАША МИСИЈА

Мисијом остварујемо нашу визију пажљивом комуникацијом и савременим и иновативаним пројектовањем. Желимо даодговорним приступом, посвећеношћу и иновативношћу,подигнемо свест о улози архитеката у друштву и времену.

Наши сарадници