Стеван Мићић

Panerai Luminor Replica

Архитекта Стеван Мићић рођен је 1951. године у Београду. Завршио је Пету београдску гимназију 1969. године и дипломирао на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 1976. у класи професора Уроша Мартиновића.

 

Радио је као сарадник на Архитектонском факултету на предметима: становање, урбано и рурално планирање, у периоду од 1974. до 1976. године.

 

Своје прво радно искуство стиче још као студент у периоду од 1973. до 1975. године при Институту за испитивање материјала ИМС, у оквиру Центра за становање.

 

Даља радна искуства стиче:

- у Енергопројекту- архитектура и урбанизам, у периоду од 1977. до 1984. године на позицији самосталног пројектанта  у ООУР-у за урбанизам и архитектуру

- у Инвестбироу у периоду од 1986. до 1990. године ради као пројектант и директор бироа за урбанизам

- у периоду од 1990. до 1998. године ради као директор и власник фирме ИБИ Инжењеринг и пројектовање, која од 1998. до 2006. ради под називом АБА Инжењеринг

- године 2006. оснива АБА Консулт, предузеће за пројектовање, извођење, инжењеринг и консалтинг, у којем ради и данас

 

 

Члан је низа професионалних организација и удружења, као што су: Инжењерска комора Србије, Друштво архитеката Београда (ДАБ), Асоцијација архитеката Србије (ААС), Удружења ликовних и примењених уметника Србије (УЛУПУДС) – секције за архитектуру, Удружења урбаниста Србије, Савеза инжењера и техничара Србије, Хералдичког клуба идр.

 

Радио је као представник централног одбора за урбанизам и земљиште, као и председник Планске комисије за урбанизам града Београда.

 

Поред рада на архитектонском пројектовању и обликовању простора активно се бави ликовним стваралаштвом у области цртежа, комбиноване технике, графике (бакропис, акватинта) и графичког дизајна. Као активни члан УЛУПУДС-а излагао је своје радове на више заједничких и самосталних изложби.

 

Посебан део својих интересовања заокружује као члан Хералдичког друштва (ХЕК) активним истраживањем у пољу историје, етнографије и хералдике, као делу историјске науке и традиционалне уметности визуелног, симболичког изражавања, исходишта савремених графичких комуникација и примењене графике у функцији наших укупних културних потреба.

ceepo

У Р Б А Н И З А М


 • МАСТЕРПЛАН физичке структуре са програмом ПДР за комплекс „Прави брег " у Нагинску , Русија, (2013)

 

 • МАСТЕРПЛАН физичке структуре са програмом ПДР за ПОСЛОВНО –СТАМБЕНИ комплекс „БЛОК 58" у Београду, (2011)

 

МАСТЕРПЛАН физичке структуре са програмом  за Урбанистички пројекат изградњу комплекса „ОАЗА МИРА " у Београду, (2010)

 

МАСТЕРПЛАН физичке структуре са програмом ПДР за комплекс „БВК" у Београду, (2009)

 

ОПШТА СИНТЕЗНА УРБАНИСТИЧКА СТУДИЈА трансформације комплекса,„БВК” у Београду, (2007-2009)

 

МАСТЕРПЛАН физичке структуре са програмом ПДР за комплекс „Бродоградилиште Београд" у Београду, (2008)

 

ОПШТА СИНТЕЗНА УРБАНИСТИЧКА СТУДИЈА трансформације 3 блока у оквиру комплекса „Бродоградилиште Београд” у Београду, (2007)

 

Студија београдских лагума, (2009)

 

ОПШТА СИНТЕЗНА УРБАНИСТИЧКА СТУДИЈА трансформације комплекса фабрике,„Минел Котлоградња” у Београду, (2007)

 

СТУДИЈА туристичког развоја Златара и програм плана посебне намене за зону хотела Панорама (2000)

 

УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ „Центар Лиман III” у Новом Саду; конкурс - I награда, (1994)

 

УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ центра Лајковца; конкурс - I награда, (1993)

 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  туристичког апартманског насеља у Пафосу, Кипар (1992)

 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ за реконструкцију и доградњу комплекса,пословно-тржног центра „MILLENIUM” (Спасићев пасаж) у Београду  (1990)

 

УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ стамбеног насеља „Царина  Виногради” у Смедереву; позивни конкурс - I награда, (1989)

 

УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ  насеља  Драгодан  у Приштини  (1989)

ПРОГРАМ И УСЛОВИ за уређење простора за реконструкцију и нове објекте на Теразијам  (Протокол II) у Београду, (1988)

 

УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ  стамбеног насеља ''САВА'' у Обреновцу  (1988)

 

УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ  1. и 2. Месне заједнице у Лазаревцу,  конкурс (1988)

 

ДУП Светосавског платоа, Београд; конкурс (1988)

 

ДУП блока између улица Балканске, Маршала Тита и Теразија (1986-1988)

 

ДУП спомен парка Јајинци (1987)

 

УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ комплекса Трга револуције у Шапцу; конкурс (1986)

    

ПРОГРАМ И УСЛОВИ за уређење простора за изградњу зграде на простору  између улица: Маријане Грегоран, Хусинских рудара, Стевана Дукића и Патриса Лумумбе, Београд (1986)

 

ДУП, ЕТАПЕ И ФАЗЕ привредне зоне Бара (1986)    

   

Мастерплан олимпијског спортског комплекс ШАХ АЛАМ у Куалалумпуру, Малезија; пројекат (1982-1984)

  

ДУП блокова за изградњу стамбеног комплекса  ЕП-3 и ЕП-4 у Новом Прибоју (1980-1981) 

 

УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ рејонског центра II у Нишу;  општи југословенски конкурс - II награда, (1981)

 

УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ центра градске зоне у Сурдулици; позивни конкурс - II награда, (1980)

 

ДУП центра старог Прибоја - трговинско-занатско-угоститељски центар, (1979)

 

С Т А М Б Е Н И    О Б Ј Е К Т И


Адаптација и реконструкција поткровља стамбене зграде у Београдској 10; реализација у току, Београд (2015)

 

ТИПОВИ ИНДИВИДУАЛНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА –СТУДИЈА ФУНКЦИОНАЛНОГ СИСТЕМА ГРАДЊЕ у комплексу „Прави брег " у Нагинску , Русија, (2013)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ  у БЛОК 58 у Београду, (2012)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ, измењени пројекат за Скерлићеву улицу бр.20, Београд (2009-2011)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ –СТУДИЈА ТИПОВА ГРАДЊЕ у комплексу фабрике,„Минел Котлоградња” у Београду, (2011)

 

ОБЈЕКАТ У БУЛЕВАРУ КРАЉА  АЛЕКСАНДРА  КАРАЂОРЂЕВИЋА  53 у Београду, идејно решење коришћења простора  са анализом урбанистичких параметара, (2010)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ –СТУДИЈА ТИПОВА ГРАДЊЕ за изградњу комплекса ''Бродоградилиште Београд’’ у Београду, (2011)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Рузвелтова бр. 37; идејно решење (2008-2009)

 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ породице Мићић у Београду, Хекторовићева 6, пројекат и надзор, реализовано (2007-2009)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Карађорђева бр. 5; идејни пројекат (2008)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Улица незнаног јунака 7; реализовано (2007-2009)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Скерлићева улица бр. 20; пројекат (2007-2010)  

 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Улица Мајора Тепића 12; реализација у току (2006-2009)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Улица господара Вучића бр. 123; реализација у току (2006-2010)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ,Блок 11, Београд , пројекат, (2007)

   

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Улица Проте Матеје бр. 19-21; главни пројекат (2006)      

                         

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Улица Проте Матеје бр. 24-26; реализаовано (2003-2006)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Пожаревачка улица бр. 34; реализовано (2003-2006)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Голсвордијева улица бр. 33; реализовано (2002-2005)  

                   

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Милешевска улица бр. 47; реализовано (2002-2003)    

 

ПЛАНИНСКА КУЋА ПОРОДИЦЕ ПАЈИЋ, Златибор; реализовано (1998-2003)

 

ПЛАНИНСКА КУЋА ПОРОДИЦЕ МИЋИЋ, Златибор; реализовано (1998-2003)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Мутапова улица бр. 15; реализовано (2000-2001)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Далматинска улица бр. 84; реализовано (1999-2001)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Далматинска улица бр. 82; пројекат (1999-2001) 

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Далматинска улица бр. 78-80; реализовано (1999-2001)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, угао Граничарске и Улице Филипа Кљајића; пројекат (1999)

 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, надградња, Београд, Улица пролетерских бригада бр. 86; реализовано (1996)

 

ИНДИВИДУАЛНА СТАМБЕНА КУЋА, Београд, Улица Мирче Ацева бр.; реализовано (1994)

 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Улица Вељка Лукића Курјака бр. 10а; реализовано (1993)

 

НАСЕЉЕ индивидуалних кућа,  Варварин; реализовано (1992)

 

НАСЕЉЕ вила, Пафос на Кипру, пројекат (1992) 

     

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Улица Џорџа Вашингтона бр. 4; пројекат (1991)

 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Смиљанићева улица бр. 13; пројекат (1991)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Улица хусинских рудара бр. 10; реализовано (1989)

 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Његошева улица бр. 48; реализовано (1988)

 

СТАМБЕНО –ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ у комплексу ЕП-4 у Новом Прибоју (1982-1984)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ у комплексу ЕП-3 у Новом Прибоју (1980-1982)

 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ породице Мићић у Мотовуну, Истра, Хрватска, пројекат и надзор, реализовано (1981-1983)

 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ породице Бикицки у Бузету, Истра, Хрватска, пројекат и надзор, реализовано (1979-1981)

 

 

В Е Р С К И   И   С А К Р А Л Н И   О Б Ј Е К Т И


ВЛАДИЧАНСКИ ХРАМ СВ. СПАСА, Приштина; југословенски конкурс - I награда (1991)  

 

ЦЕНТРАЛНА САБИРНА КАПЕЛА; Ново Бежанијско гробље, реализовано (2001-2010)

 

ПАТРИЈАРШИЈА, Улица краља Петра бр.5, Београд, реализовано (2012-2013) 

 

 

О Б Ј Е К Т И   З Д Р А В С Т В Е Н Е   З А Ш Т И Т Е


РЕХАБИЛИТАЦИОНИ И  ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР у Прибојског Бањи; идејни пројекат, Прибојска Бања, (2014-2015)

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР  у Багдаду, Ирак, смештајни капацитет 200 кревета,  пројекат у току (2013)

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ, у Нишу, главни архитектонско-грађевински, смештајни капацитет 500 кревета,  пројекат у току (2010-2012)

 

ДОМ ЗА СТАРА  ЛИЦА са рехабилатационим центром „Оаза мира“ у Улици Краљевића Марка у Новој Пазови; пројекат, реализација у току (2009-2010) 

 

Објекат новог КРЕМАТОРИЈУМА;Ново Бежанијско гробље, идејни пројекат (2008-2010)

 

ЦЕНТРАЛНА САБИРНА КАПЕЛА; Ново Бежанијско гробље,реализација у току (2001-2010)

 

РЕХАБИЛИТАЦИОНИ ЦЕНТАР u ТЈУМЕНУ, Русија , идејно решење (2007)

ТЕРАПЕУТСКО – РЕХАБИЛИТАЦИОНИ ЦЕНТАР, Меленци, Бања Русанда; реализовано (1998)

 

КАРДИО-ВАСКУЛАРНИ ЦЕНТАР/2. фаза, планина Златар, Србија (1994)

 

ОБЈЕКТИ ЗА СМЕШТАЈ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА за потребе Црвеног крста Србије, Београд; пројекат (1993)

 

ОБЈЕКТИ ЗА СМЕШТАЈ ИЗБЕГЛИХ ВОЈНИХ ЛИЦА за Војно-грађевинску дирекцију, Београд; пројекат (1993)

 

СТУДЕНТСКА ПОЛИКЛИНИКА, реконструкција и надградња, Београд; реализовано (1993)

 

ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР, Термез у Узбекистану; реализовано (1991)

 

ТЕРАПЕУТСКО – РЕХАБИЛИТАЦИОНИ ЦЕНТАР, Меленци, Бања Русанда; реализовано (1981-1984)

 

 

О Б Ј Е К Т И    К У Л Т У Р Е   И   О Б Р А З О В А Њ А


ОМЛАДИНСКО ПОЗОРИШТЕ ДАДОВ, Програмско и идејно решење реконструкције и доградње, Београд; пројекат (1997,2009-2010.)

 

МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ, адаптација, Београд; реализовано (2001-2002)

 

МУЗЕЈ РЕВОЛУЦИЈЕ, адаптација просторија, Београд; реализовано (2001-2002)

 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ, адаптација просторија и енетеријер, Београд; реализовано (2001-2002)

 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА БЕОГРАДА, надградња, Београд; пројекат (1997)

 

ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ, реконструкција, Београд; реализовано (1988-1993)

 

 

П О С Л О В Н И   О Б Ј Е К Т И   И   Л О К А Л И


Идејно решење зграде „UniCredit“ banke у Блоку 67, Нови Београд 

(2015)

 

Пројекат за енергетски самоодржив објекат „GREEN STORE MAXI“ са студијом изводљивости у Црнотравској улици; идејни пројекат, Београд, (2014)

 

Седиштe „UniCredit“ банке са студијом изводљивости у Улици незнаног јунака бр. 23; идејно решење, Београд (2014)

 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ХОТЕЛА И ПОСЛОВНО – ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ИВАНИУМ”, Београд, Балканска улица бр.18; реализација у току (2013)

 

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ  у БЛОК 58 у Београду, (2012)

 

Реконструкција и доградња постојећег објекта ЗГРАДЕ ОФИЦИРСКЕ ЗАДРУГЕ у Масариковој улици 4 у Београду, идејно решење,(2011)

 

Pеконструкција и доградња   постојећег објекта ЦЕНТРОТЕКСТИЛА У КНЕЗ МИХАИЛОВОЈ УЛИЦИ 4 у Београду, идејно решење, (2010)

 

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ НА НОВОМ БЕОГРАДУ, идејно решење, (2007)

 

ГАРАЖА, Београд, Баба Вишњина улица; пројекат (2007)

 

ПОСЛОВНО – ТРЖНИ ЦЕНТАР Косовска 30а, Београд  (2005)

 

ПОСЛОВНО – ТРЖНИ ЦЕНТАР „ИВАНИУМ”, Београд, Балканска улица бр.18; реализовано (2002-2007)

 

ТРЖНИ ЦЕНТАР „NEW MILLENIUM CENTER”, Београд, Кнез Михаилова улица; реализовано (1997-2001)

 

ЗЛАТАРА „GOLD”, ентеријер, Београд, Кнез Михаилова улица, тржни центар „NEW MILLENIUM CENTER”; реализовано (2001)       

 

КЛУБ ПРИЈАТЕЉА ДС, Београд, Балканска улица; пројекат (1999)

 

АУТО САЛОН „ТЕО АУТО”, Београд, Улица Гаврила Принципа; реализовано (1998)

 

SHOW ROOM „VR INTERNATIONAL”, Београд; реализовано (1997)

 

ТРЖНИ ЦЕНТАР, доградња, Београд, Улица Српских владара бр. 10; пројекат (1997)

 

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, реконструкција и надградња, Београд, Спасићев пасаж; реализовано (1991-1996)

 

ТРЖНИ ЦЕНТАР, Нови Сад, центар Лиман III; пројекат (1994)

 

РОБНА КУЋА „БЕОГРАД”, Нови Сад, центар Лиман III; пројекат (1994)

 

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Спортски центар „Бањица”; пројекат (1990)

 

 

Х О Т Е Л И


Ентеријер улазног хола хотела „LIFE DESIGN” u Балканској бр. 18; реализација у току, Београд (2015)

 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ХОТЕЛА „LIFE STYLE, Београд, Балканска улица бр.18; реализација у току (2013)

 

ГРАДСКИ ХОТЕЛ, Београд, Чика Љубина улица бр 3-5, пројекат (2009)   

 

ПЛАНИНАРСКИ ДОМ СА АПАРТМАНИМА, Дивчибаре; пројекат (2009)

 

ДОМ ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈУ, Дивчибаре; пројекат (2009)

 

ХОТЕЛ  „LIFE STYLE”, у оквиру пословно-угоститељског центра „ИВАНИУМ”, Београд,  улица Балканска 18; реализовано (2002-2009)

 

ХОТЕЛ „МЛАДОСТ”, II фаза, Београд; пројекат (2007)

 

ХОТЕЛ са апартманским насељем на Златару, идејни пројекат (2000)

 

ВИЛЕ СА АПАРТМАНИМА, Лимасол на Кипру; пројекат (1993)

 

МОТЕЛ, Ларнака на Кипру; пројекат (1993)

 

ХОТЕЛ „МОСКВА”, изградња II фазе и програм за УУП, Београд; пројекат (1992-1993)

 

КОМПЛЕКС ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА, Пафос на Кипру; пројекат (1992)

 

ХОТЕЛ, реконструкција, Термез у Узбекистану; пројекат (1991-1992)

 

ПЛАНИНАРСКИ ДОМ, Узбекистан; пројекат (1991-1992)

 

ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС, РТ Маљевик код Бара, Црна Гора, идејни пројекат (1990)

 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ХОТЕЛА ''БЕОГРАД'', Будва, Црна Гора (1979-1981)

 

ЛОВАЧКИ ДОМ, Вратна, код Неготина (1979)

 

 

У Г О С Т И Т Е Љ С К И   О Б Ј Е К Т И


КАФE  „ПЛУМ”, ентеријер, Београд, Кнез Михаилова улица, тржни центар „NEW MILLENIUM CENTER”; реализовано (2001)

 

КАФE, ентеријер, Београд, Улица Светозара Марковића; пројекат (1998)

 

КАФE, ентеријер, Београд, Улица Браће Недића; реализовано (1991)

 

РИБЉИ РЕСТОРАН, ентеријер, Нова Варош; реализовано (1983)   

  

МЛЕЧНИ РЕСТОРАН, ентеријер, Нова Варош; реализовано (1982)

 

 

П А Р Т Е Р Н О   У Р Е Ђ Е Њ Е    Т Е Р Е Н А


ФОНТАНА , Београд, Улица Кичевска; реализовано (2010)

 

ФОНТАНА , Београд, Улица Светозара Марковића; реализовано (2010)

 

УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА У ОКВИРУ САБИРНЕ КАПЕЛЕ, Београд, Ново бежанијско гробље; реализовано (2007)

 

УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА У СТАМБЕНОМ БЛОКУ, Београд, Улица Проте Матеје; реализовано (2006)

 

УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА У СТАМБЕНОМ БЛОКУ, Београд, Далматинска улица; реализовано (2001)

 

УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА И ИЗГРАДЊА АМФИТЕАТРА ИСПРЕД ФМУ;реализовано (1998)

 

УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА У СТАМБЕНОМ БЛОКУ, Београд, Смиљанићева улица; реализовано (1993)

 

КОШАРКАШКО ИГРАЛИШТЕ, Београд, Улица Н. Стефановића; пројекат (1993)

 

УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА У СТАМБЕНОМ БЛОКУ, Варварин; реализовано (1992)

 

 

С П О Р Т С К И   И   Р Е К Р Е А Т И В Н И   О Б Ј Е К Т И


РЕКОНСТРУКЦИЈА КОМЕНТАТОРСКИХ ТРИБИНА на западним трибинама стадиона ЈНА, улица Хумска,Београд, реализовано (2010)

 

КОМПЛЕКС ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА И СКВОШ ЦЕНТАР, Нови Београд, Блок 44; пројекат (1992)

 

КОМПЛЕКС ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА И СКВОШ ЦЕНТАР, Београд, Шумице; пројекат (1991)

 

СПОРТСКИ ЦЕНТАР, Београд, Шумице; пројекат (1990)

 

ОЛИМПИЈСКИ СПОРТСКИ КОМПЛЕКС, Куалалумпур у Малезији; пројекат (1983-1985)

 

 

 

 

Swiss Omega Replica

 • Изложба ауторских радова за награду „Ранко Радовић“, УЛУПУДС, 2015.
 • Предавање „Породица Рујанског старешине Јована Мићића, Хроника формирања грађанске класе у Србији“, у оквиру трибине „Интерпретација културе на сталној поставци Етнографској музеја у Београду“, Етнографски музеј, Београд, 1.12.2015.
 • Предавање „ОПУС 40“ о изложби и архитектонском стваралаштву архитекте Стевана Мићића, у оквиру редовних предавања „Разговори средом“ у ЦЕП-у, Београд, 18.11.2015.
 • Изложба „Мапирање идентитета, архитектура Београда 1919- 2015“, Музеј примењене уметности, Београд, новембар 2015.
 • Ауторска изложба „ОПУС 40“, Ретроспективна изложба ликовног и архитектонског опуса архитекте Стевана Мићића, Изложбени простор куће Легата, Београд, септембар 2015.
 • Предавање „Урбане трансформације Београдских приобаља“, у оквиру редовних предавања „Хералдичког клуба“, Београд, 19.5.2015.
 • Изложба " ХОТЕЛИ У БЕОГРАДУ 1843 - 2013, Београд, новембар 2013.
 • ПОРТРЕТИ АРХИТЕКАТА, Ретроспективна изложба чланова УЛУПДС-а ,секција архитектуре,2010
 • Изложба инвестиционих програма у градовима Европе – "Трансформација комплекса Бродоградилишта и комплекса Минел-котлоградње" у Кану, Француска, март 2009.
 • Изложба инвестиционих програма у градовима Европе – "Трансформација комплекса Бродоградилишта и комплекса Минел-котлоградње" у Минхену,Немачка, 2009.
 • Салон архитектуре: 1979, 1981, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 , 2010, 2011, 2012, 2016.
 • Међународна конференција "Београд на рекама" у Београду, Сава центар, октобар 2008.
 • Симпозијум "Waterfronts", Беч, представљање инвестиционих могућности градње у Београду  комплекс БВК, Аустрија, мај 2008.
 • Салон архитектуре и урбанизма у Новом Саду, 2008.
 • Међународни Салон  урбанизма у Бијељини, Република Српска, 2008.
 • Изложба ауторских радова за награду Ранко Радовић, УЛУПУДС-а, 2008.
 •  Изложба "ПАРАЛЕЛЕ И КОНТРАСТИ- СРПСКА АРХИТЕКТУРА 1980 – 2005 Музеј примењене уметности, Београд, новембар 2007.
 • Изложба награђених радова/ 37. мајска изложба УЛУПУДС-а, 2005.
 • Изложба "Аутори, дела, методи у српској архитектури на прелому векова", Београд, децембар 2005.
 • Учешће на Светском конгресу архитектуре у Берлину са награђеним пројектом, за најбоље дело у области ентеријера на 33.мајској изложби УЛУПУДС-а  за објекат "MILLENIUM CENTER" у Спасићевом пасажу, 2001
 • 34. МАЈСКА ИЗЛОЖБА УЛУПУДС-а, 2002
 • НАГРАДА "АЛЕКСАНДАР ШАЛЕТИЋ" за најбоље дело у области ентеријера на 33.мајској изложби УЛУПУДС-а  за објекат "MILLENIUM CENTER" у Спасићевом пасажу, 2001.
 • НАГРАДА 23. САЛОНА АРХИТЕКТУРЕ, за ентеријер објекта ''MILLENIUM CENTER'' у Спасићевом пасажу, 2001
 • Продајна изложба цртежа, акварела и слика архитеката  УЛУПУДС-а, Галерија Сингидунум, Београд  1990
 • Традиционална изложба УЛУПУДС-а, Галерија Сингидунум, Београд  1988.
 • Традиционална изложба УЛУПУДС-а, Галерија Сингидунум, Београд  1987.
 • Fake Rolex Watches
 • Изложба "Групни портрет – нова београдска архитектура", Љубљана 1983.
 • Изложба "Групни портрет – нова београдска архитектура", Београд  1981.

 

 • Телевизијска, тематска емисија о изложби „ОПУС 40“ и стваралаштву архитекте Стевана Мићића „Архитектура данас“, на РТС 2, 9.10.2015.
 • Каталог изложбе „Архитекта Стеван Мићић- ОПУС 40“, Досије студио, Београд, септембар 2015.
 • Приказ у културном додатку дневног листа ''Политика''-''Јубилеј престоничког хотелијерства'', 14.9.2013
 • Арх. Михајло Митровић  Зборник Приказа у културном додатку дневног листа "Политика" , 2013.
 • Арх. Михајло Митровић  ''Архитектура Београда  1950-2012 '', 2012.
 • Стручни часопис ''ДРВО-техника'' –''Кућа од  дрвета за одмор'' , бр.36, октобар 2012.
 • Стручни часопис "Архитектура", бр.157-158, фебруар 2011.
 • Стручни часопис "Ентеријер", 50-ти јубиларни број, април 2009.
 • Приказ у дневном листу "24 сата" – "Београд будућности", фебруар 2009.
 • Међународна конференција "Београд на рекама" у Београду, Сава центар, октобар 2008.
 • Стручни часопис "Амбијенти", бр.34, 2008.
 • ТВ емисија "Урбана зона", децембар 2008.
 • Приказ у културном додатку дневног листа "Политика" – "Нова београдска модерна", бр.44, 2007.
 • "Паралеле и контрасти", Љиљана Милетић Абрамовић, 2007.
 • Емисија ГРАДОЛОГИЈА, Студио Б, новембар 2006.
 • Стручни часопис "Амбијенти", бр.8, 2006.
 • Приказ у културном додатку дневног листа "Политика" - "Београд је свет", бр.9, 2006.
 • Емисија „GENIUS DOMUS“ РТС Београд, 2006
 • Стручни часопис "Форум", бр.50, 2005.
 • Стручни часопис "Амбијенти", бр.2, 2005.
 • Стручни часопис "Мој дом", бр.46, мај 2004.
 • Стручни часопис "Кућа стил", јун 2004.
 • Стручни часопис "Мајсторије", април 2004.
 • Лексикон "Српски неимари", 2003.
 • Емисија на ТВ Б-92, 2001
 • Приказ у дневном листу "Глас јавности", 19.02.2001.
 • Приказ у недељнику "НИН", 22.02.2001. и 15.03.2001.
 • Приказ у месечнику "Стари град", март 2001.
 • Приказ у дневном листу "Политика", 07.04.2001.
 • Стручни часопис "Ентеријер", бр.1, мај 2001.
 • Стручни часопис "Мој дом", бр.30, мај 2001.
 • Стручни часопис "Архитектура", бр.41, јун 2001.
 • Стручни часопис "ДАБилтен", април 2001.
 • "Комуникације", бр.84, 1994.
 • "Форум", бр.  24, 1993.
 • "Архитектура-урбанизам" 1986/87, 1983.
  vacheron constantin replica watches
 • НАГРАДА 30. САЛОНА АРХИТЕКТУРЕ у категорији  "УРБАНИЗАМ " за Синтезну урбанистичку студију трансформације локације фирме "Бродоградилиште Београд" на Новом Београду, а за унапређење методологије урбанистичког планирања и пројековања, 2008
 • НАГРАДА "АЛЕКСАНДАР ШАЛЕТИЋ" за најбоље дело у области ентеријера на 33.мајској изложби УЛУПУДС-а  за објекат "MILLENIUM CENTER" у Спасићевом пасажу, 2001.
 • НАГРАДА КЛУБА АРХИТЕКАТА И ЧАСОПИСА "АРХИТЕКТУРА" ,за најбоље дело у области ентеријера за објекат "MILLENIUM CENTER" у Спасићевом пасажу, 2001
 • НАГРАДА 23. САЛОНА АРХИТЕКТУРЕ, за ентеријер за објекат "MILLENIUM CENTER" у Спасићевом пасажу, 2001
 • Конкурс  за архитектонско-урбанистичко решење ’’Центар-Лиман III’’, Нови Сад, I награда, 1994
 • Урбанистичко-архитектонско решење центра Лајковца, јавни конкурс, I награда, 1993
 • Конкурс за архитектонско идејно решење Владичанскох храма Светог Спаса, Приштина,  I награда подељена, 1991
 • Позивни конкурс за архитектонско-урбанистичко решење Драгодан у Приштини, 1989, II награда
 • Општи  југословенски конкурс  за  урбанистичко-архитектонско решење рејонског центра II  и архитектонско решење робне куће, Ниш, II награда, 1981
 • Општи  југословенски конкурс за архитектонско решење културног центра , Кањижа, III награда, 1980
 • Позивни конкурс за урбанистичко решење центра градске зоне у Сурдулици, I награда, 1980
 • Општи југословенски конкурс за архитектонско решење омладинског центра, Кумровец, Хрватска, откуп,1980
 • Дом за рекреацију и одмор радника, Вратна, II награда, 197
 • Конкурс  за решење ентеријера Клуба студената права, II награда, 1976
 • Конкурс  за решење ентеријера КСТ-а, I награда, идејни и главни пројекат 1975
 • Audemars Piguet Replica Watches

2016


Консултант при изради идејног решења за конкурс за реконструкцију и израду ентеријера зграде Пословног центра Хемофарм.

 

Консултант при изради идејног решења за конкурс за Блок 18 на Новом Београду.

 

2015


Идејно решење зграде „UniCredit“ banke у Блоку 67, Нови Београд (2015)

 

Адаптација и реконструкција поткровља стамбене зграде у Београдској 10; реализација у току, Београд (2015)

 

Ентеријер улазног хола хотела „LIFE DESIGN” u Балканској бр. 18; реализација у току, Београд (2015) 

 

РЕХАБИЛИТАЦИОНИ И  ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР у Прибојског Бањи; идејни пројекат, Прибојска Бања (2014-2015)

 

2014


 

Седишта „UniCredit“ банке са студијом изводљивости у Улици незнаног јунака бр. 23; идејно решење, Београд (2014)

 

Пројекат за енергетски самоодржив објекат „GREEN STORE MAXI“ са студијом изводљивости у Црнотравској улици; идејни пројекат, Београд (2014)

 

2013


 

МАСТЕРПЛАН физичке структуре са програмом ПДР за комплекс „Прави брег " у Нагинску , Русија, (2013)

 

ТИПОВИ ИНДИВИДУАЛНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА –СТУДИЈА ФУНКЦИОНАЛНОГ СИСТЕМА ГРАДЊЕ у комплексу „Прави брег " у Нагинску , Русија, (2013)

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР  у Багдаду, Ирак, смештајни капацитет 200 кревета,  пројекат у току (2013)

 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ХОТЕЛА И ПОСЛОВНО – ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ИВАНИУМ”, Београд, Балканска улица бр.18; реализација у току (2013)

 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ХОТЕЛА „LIFE STYLE, Београд, Балканска улица бр.18; реализација у току (2013)

 

ПАТРИЈАРШИЈА, Улица краља Петра бр.5, Београд, реализовано (2012-2013)   

 

2012


 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ  у БЛОК 58 у Београду, (2012)

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ, у Нишу, главни архитектонско-грађевински, смештајни капацитет  500 кревета,  пројекат у току (2010-2012)

 

 

2011


 

МАСТЕРПЛАН физичке структуре са програмом ПДР за ПОСЛОВНО –СТАМБЕНИ комплекс „БЛОК 58" у Београду, (2011)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ, измењени пројекат за Скерлићеву улицу бр.20, Београд (2009-2011)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ –СТУДИЈА ТИПОВА ГРАДЊЕ у комплексу фабрике,„Минел Котлоградња” у Београду, (2011)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ –СТУДИЈА ТИПОВА ГРАДЊЕ за изградњу комплекса ''Бродоградилиште Београд’’ у Београду, (2011)

 

Реконструкција и доградња постојећег објекта ЗГРАДЕ ОФИЦИРСКЕ ЗАДРУГЕ у Масариковој улици 4 у Београду, идејно решење, (2011)

 

2010


 

МАСТЕРПЛАН физичке структуре са програмом  за Урбанистички пројекат изградњу комплекса „ОАЗА МИРА " у Београду, (2010)

 

ОБЈЕКАТ У БУЛЕВАРУ КРАЉА  АЛЕКСАНДРА  КАРАЂОРЂЕВИЋА  53 у Београду, идејно решење коришћења простора  са анализом урбанистичких параметара, 2010

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Скерлићева улица бр. 20; пројекат (2007-2010)  

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Улица господара Вучића бр. 123; реализација у току (2006-2010)

 

ЦЕНТРАЛНА САБИРНА КАПЕЛА; Ново Бежанијско гробље, реализовано (2001-2010)

 

ДОМ ЗА СТАРА  ЛИЦА са рехабилатационим центром „Оаза мира“ у Улици Краљевића Марка у Новој Пазови; пројекат, реализација у току (2009-2010) 

 

Објекат новог КРЕМАТОРИЈУМА;Ново Бежанијско гробље, идејни пројекат (2008-2010)

 

ОМЛАДИНСКО ПОЗОРИШТЕ ДАДОВ, Програмско и идејно решење реконструкције и доградње, Београд; пројекат (1997,2009-2010.)

 

Pеконструкција и доградња   постојећег објекта ЦЕНТРОТЕКСТИЛА У КНЕЗ МИХАИЛОВОЈ УЛИЦИ 4 у Београду, идејно решење, (2010)

 

РЕКОНСТРУКЦИЈА КОМЕНТАТОРСКИХ ТРИБИНА на западним трибинама стадиона ЈНА, улица Хумска,Београд, реализовано (2010)

 

ФОНТАНА , Београд, Улица Кичевска; реализовано (2010)

 

ФОНТАНА , Београд, Улица Светозара Марковића; реализовано (2010)

 

2009


 

 

МАСТЕРПЛАН физичке структуре са програмом ПДР за комплекс „БВК" у Београду, (2009)

 

ОПШТА СИНТЕЗНА УРБАНИСТИЧКА СТУДИЈА трансформације комплекса,„БВК” у Београду, (2007-2009)

 

Студија београдских лагума, (2009)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Рузвелтова бр. 37; идејно решење (2008-2009)

 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ породице Мићић у Београду, Хекторовићева 6, пројекат и надзор, реализовано (2007-2009)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Улица незнаног јунака 7; реализовано (2007-2009)

 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Улица Мајора Тепића 12; реализација у току (2006-2009)

 

ГРАДСКИ ХОТЕЛ, Београд, Чика Љубина улица бр 3-5, пројекат (2009)   

 

ПЛАНИНАРСКИ ДОМ СА АПАРТМАНИМА, Дивчибаре; пројекат (2009)

 

ДОМ ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈУ, Дивчибаре; пројекат (2009)

 

ХОТЕЛ  „LIFE STYLE”, у оквиру пословно-угоститељског центра „ИВАНИУМ”, Београд, улица Балканска 18; реализовано (2002-2009)

 

2008


 

МАСТЕРПЛАН физичке структуре са програмом ПДР за комплекс „Бродоградилиште Београд" у Београду, (2008)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Карађорђева бр. 5; идејни пројекат (2008)

 

 

2007


 

ОПШТА СИНТЕЗНА УРБАНИСТИЧКА СТУДИЈА трансформације 3 блока у оквиру комплекса „Бродоградилиште Београд” у Београду, (2007)

 

ОПШТА СИНТЕЗНА УРБАНИСТИЧКА СТУДИЈА трансформације комплекса фабрике,„Минел Котлоградња” у Београду, (2007)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ,Блок 11, Београд , пројекат, (2007)

 

РЕХАБИЛИТАЦИОНИ ЦЕНТАР u ТЈУМЕНУ, Русија , идејно решење (2007)

 

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ НА НОВОМ БЕОГРАДУ, идејно решење, 2007

ГАР АЖА, Београд, Баба Вишњина улица; пројекат (2007)

 

ПОСЛОВНО – ТРЖНИ ЦЕНТАР „ИВАНИУМ”, Београд, Балканска улица бр.18; реализовано (2002-2007)

 

ХОТЕЛ „МЛАДОСТ”, II фаза, Београд; пројекат (2007)

 

УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА У ОКВИРУ САБИРНЕ КАПЕЛЕ, Београд, Ново бежанијско гробље; реализовано (2007)

 

 

2006


 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Улица Проте Матеје бр. 19-21; главни пројекат (2006)

                               

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Улица Проте Матеје бр. 24-26; реализаовано (2003-2006)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Пожаревачка улица бр. 34; реализовано (2003-2006)

 

УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА У СТАМБЕНОМ БЛОКУ, Београд, Улица Проте Матеје; реализовано (2006)

 

 

2005


 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Голсвордијева улица бр. 33; реализовано (2002-2005)

 

ПОСЛОВНО – ТРЖНИ ЦЕНТАР Косовска 30а, Београд  (2005)

 

 

2003


 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Милешевска улица бр. 47; реализовано (2002-2003)    

 

ПЛАНИНСКА КУЋА ПОРОДИЦЕ ПАЈИЋ, Златибор; реализовано (1998-2003)

 

ПЛАНИНСКА КУЋА ПОРОДИЦЕ МИЋИЋ, Златибор; реализовано (1998-2003)

 

 

2002


 

МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ, адаптација, Београд; реализовано (2001-2002)

 

МУЗЕЈ РЕВОЛУЦИЈЕ, адаптација просторија, Београд; реализовано (2001-2002)

 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ, адаптација просторија и енетеријер, Београд; реализовано (2001-2002)

 

 

2001


 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Мутапова улица бр. 15; реализовано (2000-2001)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Далматинска улица бр. 84; реализовано (1999-2001)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Далматинска улица бр. 82; пројекат (1999-2001) 

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Далматинска улица бр. 78-80; реализовано (1999-2001)

 

ТРЖНИ ЦЕНТАР „NEW MILLENIUM CENTER”, Београд, Кнез Михаилова улица; реализовано (1997-2001)

 

ЗЛАТАРА „GOLD”, ентеријер, Београд, Кнез Михаилова улица, тржни центар „NEW MILLENIUM CENTER”; реализовано (2001)

 

КАФE  „ПЛУМ”, ентеријер, Београд, Кнез Михаилова улица, тржни центар „NEW MILLENIUM CENTER”; реализовано (2001)

 

УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА У СТАМБЕНОМ БЛОКУ, Београд, Далматинска улица; реализовано (2001)

 

 

2000


 

СТУДИЈА туристичког развоја Златара и програм плана посебне намене за зону хотела Панорама (2000)

 

ХОТЕЛ са апартманским насељем на Златару, идејни пројекат (2000)

 

 

1999


 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, угао Граничарске и Улице Филипа Кљајића; пројекат (1999)

 

КЛУБ ПРИЈАТЕЉА ДС, Београд, Балканска улица; пројекат (1999)

 

 

1998


 

ТЕРАПЕУТСКО – РЕХАБИЛИТАЦИОНИ ЦЕНТАР, Меленци, Бања Русанда; реализовано (1998)

 

АУТО САЛОН „ТЕО АУТО”, Београд, Улица Гаврила Принципа; реализовано (1998)

 

КАФE, ентеријер, Београд, Улица Светозара Марковића; пројекат (1998)

 

УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА И ИЗГРАДЊА АМФИТЕАТРА ИСПРЕД ФМУ;реализовано (1998)

 

 

1997


 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА БЕОГРАДА, надградња, Београд; пројекат (1997)

 

SHOW ROOM „VR INTERNATIONAL”, Београд; реализовано (1997)

 

ТРЖНИ ЦЕНТАР, доградња, Београд, Улица Српских владара бр. 10; пројекат (1997)

 

1996


 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, надградња, Београд, Улица пролетерских бригада бр. 86; реализовано (1996)

 

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, реконструкција и надградња, Београд, Спасићев пасаж; реализовано (1991-1996)

 

1994


 

УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ „Центар Лиман III” у Новом Саду; конкурс - I награда, (1994)

 

ИНДИВИДУАЛНА СТАМБЕНА КУЋА, Београд, Улица Мирче Ацева бр.; реализовано (1994)

 

КАРДИО-ВАСКУЛАРНИ ЦЕНТАР/2. фаза, планина Златар, Србија (1994)

 

ТРЖНИ ЦЕНТАР, Нови Сад, центар Лиман III; пројекат (1994)

 

РОБНА КУЋА „БЕОГРАД”, Нови Сад, центар Лиман III; пројекат (1994)

 

 

1993


 

УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ центра Лајковца; конкурс - I награда, (1993)

 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Улица Вељка Лукића Курјака бр. 10а; реализовано (1993)

 

ОБЈЕКТИ ЗА СМЕШТАЈ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА за потребе Црвеног крста Србије, Београд; пројекат (1993)

 

ОБЈЕКТИ ЗА СМЕШТАЈ ИЗБЕГЛИХ ВОЈНИХ ЛИЦА за Војно-грађевинску дирекцију, Београд; пројекат (1993)

 

СТУДЕНТСКА ПОЛИКЛИНИКА, реконструкција и надградња, Београд; реализовано (1993)

 

ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ, реконструкција, Београд; реализовано (1988-1993)

 

ВИЛЕ СА АПАРТМАНИМА, Лимасол на Кипру; пројекат (1993)

 

МОТЕЛ, Ларнака на Кипру; пројекат (1993)

 

ХОТЕЛ „МОСКВА”, изградња II фазе и програм за УУП, Београд; пројекат (1992-1993)

 

УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА У СТАМБЕНОМ БЛОКУ, Београд, Смиљанићева улица; реализовано (1993)

 

КОШАРКАШКО ИГРАЛИШТЕ, Београд, Улица Н. Стефановића; пројекат (1993)

 

 

1992


 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  туристичког апартманског насеља у Пафосу, Кипар (1992)

 

НАСЕЉЕ индивидуалних кућа,  Варварин; реализовано (1992)

 

НАСЕЉЕ вила, Пафос на Кипру, пројекат (1992)    

   

КОМПЛЕКС ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА, Пафос на Кипру; пројекат (1992)

 

ХОТЕЛ, реконструкција, Термез у Узбекистану; пројекат (1991-1992)

 

ПЛАНИНАРСКИ ДОМ, Узбекистан; пројекат (1991-1992)

 

КОМПЛЕКС ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА И СКВОШ ЦЕНТАР, Нови Београд, Блок 44; пројекат (1992)

 

УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА У СТАМБЕНОМ БЛОКУ, Варварин; реализовано (1992)

 

 

1991


 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Улица Џорџа Вашингтона бр. 4; пројекат (1991)

 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Смиљанићева улица бр. 13; пројекат (1991)

 

ВЛАДИЧАНСКИ ХРАМ СВ. СПАСА, Приштина; југословенски конкурс - I награда (1991)  

 

ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР, Термез у Узбекистану; реализовано (1991)

 

КАФE, ентеријер, Београд, Улица Браће Недића; реализовано (1991)

 

КОМПЛЕКС ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА И СКВОШ ЦЕНТАР, Београд, Шумице; пројекат (1991)

 

 

 

1990


 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ за реконструкцију и доградњу комплекса,пословно-тржног центра „MILLENIUM” (Спасићев пасаж) у Београду  (1990)

 

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Спортски центар „Бањица”; пројекат (1990)

 

ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС, РТ Маљевик код Бара, Црна Гора, идејни пројекат (1990)

 

СПОРТСКИ ЦЕНТАР, Београд, Шумице; пројекат (1990)

 

 

1989


 

УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ стамбеног насеља „Царина  Виногради” у Смедереву; позивни конкурс - I награда, (1989)

 

УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ  насеља  Драгодан  у Приштини  (1989)

 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Улица хусинских рудара бр. 10; реализовано (1989)

 

 

 

1988


 

УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ  1. и 2. Месне заједнице у Лазаревцу,  конкурс (1988)

 

ДУП Светосавског платоа, Београд; конкурс (1988)

 

ДУП блока између улица Балканске, Маршала Тита и Теразија (1986-1988)

 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, Београд, Његошева улица бр. 48; реализовано (1988)

 

 

1987


 

ДУП спомен парка Јајинци (1987)

 

 

 

1986


 

УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ комплекса Трга револуције у Шапцу; конкурс (1986)

 

ПРОГРАМ И УСЛОВИ за уређење простора за изградњу зграде на простору  између улица: Маријане Грегоран, Хусинских рудара, Стевана Дукића и Патриса Лумумбе, Београд (1986)

 

ДУП, ЕТАПЕ И ФАЗЕ привредне зоне Бара (1986)

 

 

1985


 

ОЛИМПИЈСКИ СПОРТСКИ КОМПЛЕКС, Куалалумпур у Малезији; пројекат (1983-1985) 

 

 

 

1984


 

Мастерплан олимпијског спортског комплекс ШАХ АЛАМ у Куалалумпуру, Малезија; пројекат (1982-1984)

 

СТАМБЕНО –ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ у комплексу ЕП-4 у Новом Прибоју (1982-1984)

 

ТЕРАПЕУТСКО – РЕХАБИЛИТАЦИОНИ ЦЕНТАР, Меленци, Бања Русанда; реализовано (1981-1984)

 

 

1983


 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ породице Мићић у Мотовуну, Истра, Хрватска, пројекат и надзор, реализовано (1981-1983)

 

РИБЉИ РЕСТОРАН, ентеријер, Нова Варош; реализовано (1983)     

 

 

 

1982


 

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ у комплексу ЕП-3 у Новом Прибоју (1980-1982)

 

МЛЕЧНИ РЕСТОРАН, ентеријер, Нова Варош; реализовано (1982)

 

 

1981


 

ДУП блокова за изградњу стамбеног комплекса  ЕП-3 и ЕП-4 у Новом Прибоју (1980-1981)  

 

 УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ рејонског центра II у Нишу;  општи југословенски конкурс - II награда, (1981)

 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ породице Бикицки у Бузету, Истра, Хрватска, пројекат и надзор, реализовано (1979-1981)

 

 

1980


 

УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ центра градске зоне у Сурдулици; позивни конкурс - II награда, (1980)

 

 

 

1979


 

ДУП центра старог Прибоја - трговинско-занатско-угоститељски центар, (1979)

 

ЛОВАЧКИ ДОМ, Вратна, код Неготина (1979)