Катарина Петровић

ПОЗИЦИЈА:
Руководилац пројекта, одговорни пројектант, коаутор
ТИТУЛА:
Дипломирани инжењер архитектуре
ЛИЦЕНЦА:
- Одговорни пројектант архитектонских пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих инсталација водовода и канализације (број лиценце 300 Е028 06)
- Одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације (број лиценце 400 А744 06)
- Одговорни инжењер за енергетску ефикасност зграда (број лиценце 381 1337 14)
 
ПОСЛОВНИ ПРОФИЛ:
УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ВИЗУАЛИЗАЦИЈА
-Управљање пројектима
-Комерцијални објекти
-Графички дизајн
(лого, презентација фирме)
-Пројектантски надзор
-Институционални објекти
-3Д моделовање
-Процене вредности
-Стамбени објекти
-Уметничка фотографија
 
РАД У СОФТВЕРИМА:
AutoCAD, 3Ds Max, Revit, CorelDraw, Adobe Photoshop, Microsoft Office
ПОЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА:
енглески, португалски, француски
СТАТУС:
Запосленa од 2003. (АБА инжењеринг), 2006. (ABA Consult)