Михаел Филиповац

ПОЗИЦИЈА:
Пројектант
ТИТУЛА:
мастер инжењер архитектуре
ЛИЦЕНЦА:
- Одговорни пројектант архитектонских пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих инсталација водовода и канализације (лиценца број 300)
ПОСЛОВНИ ПРОФИЛ:
Архитектонско пројектовање, архитектонско цртање, 3Д моделовање, 3Д визуелизација
РАД У СОФТВЕРИМА:
AutoCAD, Revit, 3Ds Max, Photoshop, Microsoft Office
ПОЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА:
Eнглески, Немачки
СТАТУС:
Запослен од 2011.
КОНТАКТ:
mihael.filipovac@abaconsult.rs