Борис Мићић

ПОЗИЦИЈА:

Одговорни пројектант

ТИТУЛА:
Мастер инжењер архитектуре
ЛИЦЕНЦА:
- Одговорни пројектант архитектонских пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих инсталација водовода и канализације  (лиценца број 300)
ПОСЛОВНИ ПРОФИЛ:
Архитектонско пројектовање и цртање, 3Д моделовање, 3Д визуелизација
РАД У СОФТВЕРИМА:
AutoCAD, АrchiCAD, Revit, InDesign, Adobe Photoshop, Microsoft Office
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ:
eнглески, руски
СТАТУС:
Запослен од 2012.