Aна Душмановић

  
ПОЗИЦИЈА:
Пројектант
ТИТУЛА:
Mастер инжењер архитектуре
ПОСЛОВНИ ПРОФИЛ:
Архитектонско пројектовање, архитектонско цртање, 3Д моделовање, 3Д визуелизација
РАД У СОФТВЕРИМА:
AutoCAD, Rhinoceros 3D, Adobe Photoshop, Microsoft Office
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ:
енглески, француски
СТАТУС:
Запосленa од 2015.