Aна Душмановић

  
ПОЗИЦИЈА:
Пројектант
ТИТУЛА:
мастер инжењер архитектуре
ПОСЛОВНИ ПРОФИЛ:
Архитектонско пројектовање, архитектонско цртање, 3Д моделовање, 3Д визуелизација
РАД У СОФТВЕРИМА:
AutoCAD, Rhinoceros 3D, Photoshop, Microsoft Office
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ:
Eнглески, Француски
СТАТУС:
Запосленa од 2015.
КОНТАКТ:
ana.dusmanovic@abaconsult.rs