Наталија Остојић

ПОЗИЦИЈА:
Пројектант
ТИТУЛА:
мастер инжењер архитектуре
ПОСЛОВНИ ПРОФИЛ:
Архитектонско пројектовање, архитектонско цртање, 3Д моделовање, 3Д визуелизација
РАД У СОФТВЕРИМА:
AutoCAD, Revit, Rhinoceros 3D, Illustrator, InDesign, Photoshop, Microsoft Office
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ:
Eнглески, Француски
СТАТУС:
Запосленa од 2014.
КОНТАКТ:
natalija.ostojic@abaconsult.rs