Комплекс БРОДОГРАДИЛИШТЕ БЕОГРАД

ИНФО

КОМПЛЕКС ,,БРОДОГРАДИЛИШТЕ БЕОГРАД''
Локација:
Савски насип 7, Нови Београд, Београд, Србија
Статус:
Студија трансформације комплекса ,БРОДОГРАДИЛИШТЕ БЕОГРАД''
Руководилац пројекта:
Стеван Мићић, дипл.инж.арх.
Аутори: https://www.hireplicaok.com
Татјана Мићић, дипл.инж.арх.
Сањин Грбић, дипл.инж.арх.
Ивана Јовановићдипл.инж.арх.
Јелена Милутиновић, дипл.инж.арх.
Година:
2007