Комплекс БЕОГРАДСКИ ВУНАРСКИ КОМБИНАТ

ИНФО

КОМПЛЕКС ,,БЕОГРАДСКИ ВУНАРСКИ КОМБИНАТ''
Локација:
Улица Вишњичка 15, Палилула, Београд, Србија
Статус:
Студија трансформације комплекса ,,БЕОГРАДСКИ ВУНАРСКИ КОМБИНАТ''
Руководилац пројекта:
Стеван Мићић, дипл.инж.арх.
Аутори:
Татјана Мићић, дипл.инж.арх.
Ивана Јовановићдипл.инж.арх.
Јелена Милутиновић, дипл.инж.арх.
Мирјана Пешић, дипл.инж.арх.
Тијана Перковић, дипл.инж.арх.
Година:
2009