„Прави брег " у Нагињску

ИНФО

ТИПОВИ ИНДИВИДУАЛНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА, у комплексу „Прави брег "
Локација:
Нагињск, Подмосковље, Руска Федерација
Статус:
Мастерплан физичке структуре са програмом ПДР за комплекс
Идејно решење
Аутори:
Стеван Мићић, дипл.инж. арх.
Татјана Мићић, дипл.инж.арх.
Катарина Петровић, дип.инж.арх.
Година:
2013