Улица Скерлићева

ИНФО

СТАМБЕНО ‐ ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Локација:
Улица Скерлићева, Врачар, Београд, Србија
Статус:
Изведенo
Главни архитектонско-грађевински пројекат
Аутор:
Стеван Mићић, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант:
Татјана Мићић, дипл.инж.арх.
Година:
2007-2010
https://www.hireplicaok.com