Улица Незнаног јунака 7

ИНФО

СТАМБЕНO-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Локација:
Улица Незнаног јунака 7, Београд, Србија
Статус:
Главни архитектонско-грађевински пројекат
Изведенo
Аутор:
Стеван Мићић, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант:
Татјана Мићић, дипл.инж.арх.
Година:
2007-2009