Улица Мајора Тепића 12

ИНФО

СТАМБЕНО ‐ ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Локација:
Улица Мајора Тепића 12, Београд, Србија
Статус:
Изведено
Главни архитектонско-грађевински пројекат
Аутор:
Стеван Мићић, дипл.инж.aрх.
Одговорни пројектант: okreplica
Татјана Мићић, дипл.инж.арх.
Година:
2006‐2009