Улица Господара Вучића 123

ИНФО

СТАМБЕНО ‐ ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Локација:
Улица Господара Вучића 123, Београд, Србија
Статус:
Изградња у току
Главни архитектонско-грађевински пројекат
Аутори:
Стеван и Татјана Мићић, дипл.инж. арх.
Одговорни пројектант:
Татјана Мићић, дипл.инж. арх.
Година:
2006‐2010