Улица Проте Матеје 24‐26

ИНФО

СТАМБЕНО ‐ ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Локација:
Улица Проте Матеје 24‐26, Београд, Србија
Статус:
Главни архитектонско-грађевински пројекат
Изведенo
Аутор:
Стеван Мићић, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант:
Татјана Мићић, дипл.инж.арх.
Година:
2003‐2006