Улица Пожаревачка 34

ИНФО

СТАМБЕНО ‐ ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Локација:
Улица Пожаревачка 34, Београд, Србија
Статус:
Изведенo
Главни архитектонско-грађевински пројекат
Аутор:
Стеван Мићић, дипл.инж. арх.
Одговорни пројектант:
Татјана Мићић, дипл.инж. арх.
Година:
2003‐2006