Улица Голсвордијева 33

ИНФО

СТАМБЕНО ‐ ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Локација:
Улица Голсвордијева 33, Београд, Србија
Статус:
Изведенo
Главни архитектонско-грађевински пројекат
Аутор:
Стеван Мићић, дипл.инж. арх.
Одговорни пројектант:
Татјана Мићић, дипл.инж. арх.
Година:
2002‐2005