Породична планинска кућа

ИНФО

ПЛАНИНСКА КУЋА ПОРОДИЦЕ МИЋИЋ
Локација:
Златибор, Србија
Статус:
Изведенo
Главни архитектонско-грађевински пројекат
Аутор:
Стеван и Татјана Мићић, дипл.инж. арх.
Одговорни пројектант:
Татјана Мићић, дипл.инж. арх.
Година:
1998-2003