Улица Мутапова 15

ИНФО

СТАМБЕНО ‐ ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Локација:
Улица Мутапова 15, Београд, Србија
Статус:
Изведенo
Главни архитектонско-грађевински пројекат
Аутори:
Стеван и Татјана Мићић, дипл.инж. арх.
Одговорни пројектант:
Татјана Мићић, дипл.инж. арх.
Година:
2000‐2001