Свечани улаз у музеј Патријаршије

ИНФО

УЛАЗ У МУЗЕЈ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, ПАТРИЈАРШИЈА
Локација:
Улица Краља Петра, Стари Град, Београд, Србија
Статус:
Изведено
Пројекат
Аутор:
Стеван Мићић, дипл.инж.арх.
Година:
2012-2013