Клинички центар Ниш

ИНФО

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Локација:
Булевар Др. Зорана Ђинђића, Ниш, Србија
Статус:
Главни архитектонско-грађевински пројекат
Изградња у току
Смештајни капацитет 500 кревета
Аутор:
СТУДИО МАНАРА
Одговорни пројектант технологије:
Стеван Мићић, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант:
Татјана Мићић, дипл.инж. арх.
Катарина Петровић, дипл.инж.арх.
Година:
2010-2013