Дом за стара лица са рехабилитационим центром „Оаза мира“

ИНФО

ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА СА РЕХАБИЛИТАЦИОНИМ ЦЕНТРОМ ,,ОАЗА МИРА''
Локација:
Улици Краљевића Марка, Нова Пазова, Србија
Статус:
Главни архитектонско-грађевински пројекат
Капацитет 200 лежаја
Аутор:
Стеван Мићић, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант:
Катарина Петровић, дипл.инж.арх.
Година:
2009‐2010