Централна Сабирна Капела -Мртвачница

ИНФО

ЦЕНТРАЛНА САБИРНА КАПЕЛА - МРТВАЧНИЦА
Локација:
Ново Бежанијско гробље, Гандијева бб, Нови Београд, Београд, Србија
Статус:
Изведено
Главни архитектонско-грађевински пројекат
Аутор:
Стеван Мићић, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант:
Татјана Мићић, дипл.инж.арх
Година:

1999‐2010