Омладинско позориште ,,ДАДОВ”

ИНФО

ОМЛАДИНСКО ПОЗОРИШТЕ ,,ДАДОВ''
Локација:
Улица Десанке Максимовић 6/1, Врачар, Београд, Србија
Статус:
Програмско и идејно решење реконструкције и доградње
Аутори:
Стеван Мићић, дипл.инж.арх.
Татјана Мићић, дипл.инж.арх.
Јелена Милутиновић, дипл инж.арх.
Ивана Станојевић, дипл.инж.арх.
Тијана Перковић, дипл.инж.арх.
Борис Мићићстудент арх.
Никола Папић, студент арх.
Година: okreplica.co.com
1997, 2009‐2010