Tржни центар „ИВАНИУМ”

ИНФО

ПОСЛОВНО – ТРЖНИ ЦЕНТАР „ИВАНИУМ”
Локација:
Улица Балканска 18, Београд, Србија
Статус:omega replica watches
Изведенo
Главни архитектонско-грађевински пројекат
Аутор:
Стеван Мићић, дипл.инж.арх.
Година:
2002‐2007