Тржни центар „NEW MILLENIUM CENTER"

ИНФО

ТРЖНИ ЦЕНТАР „NEW MILLENIUM CENTER”
Локација:
Улица Кнез Михаилова 21/А, Београд, Србија
Статус:
Изведено
Главни архитектонско-грађевински пројекат
Аутор:
Стеван Мићић, дипл.инж.арх.
Сарадници:
Весна Ћирковићдипл.инж.арх.
Мира Лазић, дипл.инж.арх.
Биљана Стошић, дипл.инж.арх.
Снежана Игњатовић, дипл.инж.арх.
Година:
1997‐2001