Хотел „Life Design”

ИНФО

ХОТЕЛ „Life Design”, у оквиру пословно‐угоститељског центра „ИВАНИУМ”
Локација:
Улица Балканска 18 www.ruswisstime.com, Београд, Србија
Статус:
Изведенo
Главни архитектонско-грађевински пројекат
Аутори:
Стеван Мићић и Татјана Мићић, дипл.инж. арх.
Одговорни пројектант:omega replica watches
Татјана Мићић, дипл.инж. арх.
Година:
2002‐2009
Назад на листу пројеката