Пословно-трговински објекат GREEN STORE MAXI

ИНФО

ПОСЛОВНО-ТРГОВИНСКИ ОБЈЕКАТ ,,GREEN STORE MAXI''
Локација:
Улица Црнотравска, Београд, Србија
Статус:
Позивни конкурс
Пројекат енергетски-самоодрживог објекта
Студија изводљивости
Аутори:
Јован Рајшић, дипл.инж.арх.
Татјана Мићић, дипл.инж.арх.
Сарадници:
Наталија Остојић, мас.инж.арх.
Дејан Спасојевић, дипл.инж.арх.
Година:
2014