Улица Карађорђева 5

ИНФО

СТАМБЕНО ‐ ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Локацијa:
Улица Карађорђева 5, Београд, Србија
Статус:
Пројекат
Аутор:
Стеван Мићић, дипл.инж. арх.
Година:
2008