Рехабилитациони и дијагностички центар у Прибојској бањи

ИНФО

РЕХАБИЛИТАЦИОНИ И ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР
Локација:
Прибојска Бања, Прибој, Србија
Статус:
Идејно решење
Пројектовање у току
Аутор:
Стеван Мићић, дипл.инж.арх.
Година:
2014-2015