Улица Хиландарска 10

ИНФО

СТАМБЕНО ‐ ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Локација:
Хиландарска 10, Београд, Србија
Статус:
Пројекат
Аутор:
Стеван Мићић, дипл.инж. арх.
Година:
2004