Градске чесме, угао Улица Мишарске и Светозара Марковића

ИНФО

ГРАДСКЕ ЧЕСМЕ
Локација:
Угао Улица Мишарске и Светозара Марковића, Београд, Србија
Статус:
Изведено
Главни архитектонско-грађевински пројекат
Аутор:
Стеван Мићић, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант:
Катарина Петровић, дипл.инж.арх.
Година:
2010