Комплекс „МИНЕЛ КОТЛОГРАДЊА"

ИНФО

КОМПЛЕКС ,,МИНЕЛ КОТЛОГРАДЊА''
Локација:
Улица Уралска 3, Палилула, Београд, Србија
Статус:
Студија трансформације локације фабрике ,,МИНЕЛ КОТЛОГРАДЊА''
Аутор:
Стеван Мићић, дипл.инж.арх.
Сарадници пројектанти:
Татјана Мићићдипл.инж.арх.
Сањин Грбићдипл.инж.арх.
Маријана Бајкић, дипл.инж.арх.
Јелена Милутиновић, дипл.инж.арх.
Година:
2007