Блок 18 на Новом Београду

ИНФО

САВОВЕЗ
Основна идеја решења јесте решавање проблема искључености локације повезивањем са непосредним окружењем (околним блоковима, комплексом ''Старо Сајмиште'' и приобалном зоном реке Саве) и визуелном повезивању са значајним градским реперима (Саборном црквом, Мостом на Ади, старог дела града), у циљу активирања приобалног појаса реке Саве.
Локација: Tag Heuer Replica
Блок 18, Нови Београд, Београд, Србија
Статус:
Урбанистичко-архитектонски конкурс
Идејно решење
Аутори:
Михаел Филиповац, мастер инжерњер архитектуре
Борис Мићић, мастер инжењер архитектуре
Наталија Остојић, мастер инжењер архитектуре
Ана Душмановић, мастер инжењер архитектуре
Консултант:
Стеван Мићић, дипл.инж.арх.
Година:
2016