Реконструкција и уређење ентеријера Пословног центра Хемофарм

ИНФО

ДИЗАЈН ЕКСТЕРИЈЕРА
Основни принцип у формирању решења јесте креирање простора  савременог дизајна у циљу презентације фирме Хемофарм, сходно њеним вредностима и традицији и у фармацеутској индустрији региона и шире. Решењем се предвиђа рационално искоришћење простора, уз поштовање постојећих конструктивних елемената објекта.
ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА
Основни концепт за решење ентеријера била је намера да се нагласе основне водиље фирме као што су брига о здрављу људи и одрживи развој, и адекватно представе корпорацијска обележја као што су боја и лого фирме.
Локација:
Улица Проте Матеје, Београд, Србија
Статус:
Архитектонски конкурс
Идејно решење
Aутори:
Катарина Петровић, дипл.инж.арх.
Михаел Филиповац, мастер инжењер архитектуре
Наталија Остојић, мастер инжењер архитектуре
Ана Душмановић, мастер инжењер архитектуре
Консултанти:
Стеван Мићић, дипл.инж.арх.
Татјана Мићић дипл.инж.арх.
Година:
2016