Свечано отварање ретроспективна изложбе „Архитекта Стеван Мићић – ОПУС 40“ одржано је 3. септембра 2015. године у галеријском простору Куће легата у Кнез Михаиловој бр. 46 у Београду. На отварању су говорили: арх. Бранко Бојовић, арх. Драгомир Ацовић, проф. арх. Александар Стјепановић. Изложба је трајала у периоду од 3. до 25. септембра 2015. године.

Ретроспективна изложба „Архитекта Стеван Мићић – ОПУС 40“ представља својеврсни историографски осврт на градитељски опус једног од најпродуктивнијих домаћих градитеља с краја 20. и почетка 21. века у Србији чија су дела током четири деценије (1975-2015) необуздане стваралачке енергије обележила различите стилске пермутације у домаћој архитектури. Основна концепција поставке подељена је на три основна садржаја: Урбанизам, Архитектура и Ликовни опус.

Пројекти, конкурсна решења, студије и реализована градитељска остварења архитекте Стевана Мићића (1951) у Србији и иностранству била су приказана на преко 60 паноа који методолошки представљају најзначајнији део изложбене поставке. Такође, макете укупно дванаест пројеката приказаних и на паноима биле су приказане широј јавности као драгоцена допуна изложбе.

По свему посебан садржај изложбе, представља поставка Ликовног опуса који истиче аналитички менталитет аутора, његову радозналост, сталну потрагу за новим могућностима преобликовања стварности и бескомпромисно инсистирање на лепом. Осврт на ликовно стваралаштво Стевана Мићића приказан је на преко стотину оригиналних ликовних остварења рађених у различитим ликовним техникама бакрописа, пастела, угља, темпере, комбинованим техникама и др.

Изложба је први пут свеобухватно и методолошки уједначено приказала комплетан уметнички опус архитекте Стевана Мићића кроз пажљиво осмишљену концепцију поставке која подстиче посетиоце на потрагу за скривеним значењима архитектуре.